सुभाषितरसः

Published on 1 January 2020 02:15 PM
द्राक्षा म्लानमुखी जाता

शर्करा चाश्मतां गता ।

सुभाषितरसस्याग्रे

सुधा भीता दिवं गता ।।

सुभाषितरसाच्या गोडव्यापुढे लाजेने द्राक्षे कोमेजून गेली , साखर थिजून खडीसाखर झाली आणि अमृत थेट स्वर्गात परत गेले .

The essence ( rasa) of a subhashita is so sweet that grapes felt ashamed and became crestfallen. The sweeter sugar lost its fluidity and became hard and the sweetest nectar pulled itself back to heaven.