स्थिरता

Published on 19 July 2020 08:41 AM

अस्थिरं जीवितं लोके

यौवनं धनमस्थिरं ।

अस्थिरं पुत्रदारापि

धर्मकीर्तिद्वयं स्थिरं ।।

या जगात मनुष्याचे जीवन , यौवन आणि धनसंपत्ती या सर्व गोष्टी अस्थायी (नश्वर) असतात . पत्नी आणि पुत्राची सोबतही अस्थायीच असते . परंतु धार्मिक आचरण आणि त्याद्वारे मिळालेली किर्ती या दोन्ही गोष्टी मात्र चिरस्थायी असतात .

इस संसार में मनुष्य का जीवन , यौवन और धनसंपत्ति ये सभी

अस्थायी (नश्वर ) होते हैं । इसी प्रकार स्त्री पुत्रादि का साथ भी अस्थायी ही होता हैं । परन्तु धार्मिक आचरण तथा उसके कारण अर्जित कीर्ति दोनों ही चिरस्थायी होते हैं ।

In this world life is uncertain , wealth and youthfulness , too , do not last long . Even one’s son and wife are transient. Dharma and fame are the two things that remain steadfast.