Tagged with

Mantras shlokas

19 July 2020 08:39 AM

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती।करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम्...

24 December 2019 01:41 PM

॥ ॐ नमो नारायणाय अष्टाक्षरमाहात्म्यं ॥ श्रीशुक उवाच -- किं जपन् मुच्यते तात सततं विष्णुतत्...

3 December 2019 05:41 PM

निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डिनीम् । वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥ &nb...

2 December 2019 07:33 AM

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ &n...

29 November 2019 07:51 AM

।।श्रीमते रामानुजाय नमः।। सभासमानासहसापरागात् सभासमाना सहसा परागात् । सभासमाना सहसापरागात्...

25 November 2019 11:10 AM

|| मृत्युंजय कवचं || 〰️🌼〰️〰️🌼〰️ भैरव उवाच : 〰️〰️〰️〰️ श्रृणुष्व परमेशानी कवचम मनमुखोदिथं ...

25 November 2019 11:09 AM

श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् -२ सहस्रशीर्ष्णे वै तुभ्यं सहस्राक्षाय ते नमः। नमस्सहस्रहस्...

25 November 2019 11:08 AM

।।सरस्वती कवच॥। 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 👉।।ब्रह्मोवाच।। श्रृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचं ...

25 November 2019 11:06 AM

श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल। लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्रा...