Tagged with

Uncategorized

21 June 2017 05:06 AM

षड् गुणा: पुरुषेणेह त्यक्तव्या न कदाचन | सत्यं दानम् अनालस्यम् अनसूया क्षमा धॄति: || A per...

10 March 2017 03:19 PM

या कुन्देन्दुतुशारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या...