कानेरी पूज्यपादश्च नित्य-नाथो निरञ्जनः ।

कपाली बिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वराह्वयः ॥ ७॥

Kānerī pūjyapādaścha nityanātho nirañjanah kapālī bindunāthaścha kākachandīśvarāhvayah

Kânerî, Pûjyapâda, Nityanâtha, Nirañjana, Kapâli, Vindunâtha, Kâka Chandîśwara.