नाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते ।

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥

जे लोक कोणी न बोलावताच कोणत्याही ठिकाणी जातात , जे कोणी काही न विचारताच खूप जास्त बोलतात , विश्वास न ठेवण्यासारख्या व्यक्तींवर विश्वास ठेवतात , ते महामूर्ख आणि अधम असतात .

जो बिना बुलाए किसी भी स्थान पर जाते हैं , बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलते हैं , विश्वास नहीं करने लायक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं…. वे सभी महामूर्ख और अधम होते हैं ।

A fool and a low person ( naradhama) is one who enters your house uninvited , babbles though not asked and trusts a person who is not trustable .